كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
برنامه کلاسی دروس عمومی تربیت بدنی و ورزش ترم تابستان 97-96 دانشگاه پیام نور مرودشت
اصلاحیه  تاریخ ارائه کار تحقیقی2 نیمسال دوم 97-96
دروس ارائه شده ترم تابستان 97-96 دانشگاه پیام نور مرودشت
اطلاعیه مهم در خصوص امتحانات پایان ترم 3962 دانشگاه پیام نور مرودشت
آدرس روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرودشت در پیام رسان سروش
تعیین منبع درس اقتصاد صنعتی برای دانشجویان رشته اقتصاد
تغییر ساعت امتحانات میان ترم
تاریخ آزمون کار تحقیقی 1 نیمسال دوم سال 97-96
محل درج نمره کار تحقیقی نیمسال دوم سال 97-96
نحوه نگارش کار تحقیقی نیمسال دوم سال 97-96 دانشگاه پیام نور مرودشت
نحوه ارائه و تاریخ آزمون کار تحقیقی2 نیمسال دوم سال 97-96 دانشگاه پیام نور مرودشت
امتحانات میان ترم نیمسال دوم 97-96 دانشگاه پیام نور مرودشت
راهنمای تصویری ارزشیابی اساتید نیمسال دوم97-96 از تاریخ 97/1/27 الی 97/3/3
برنامه کلاسی دروس عمومی نیمسال دوم 97-96 دانشگاه پیام نور مرودشت
برنامه کلاسی نهایی  نیمسال دوم 97-96 دانشگاه پیام نور مرودشت
برنامه کلاسی نیمسال دوم 97-96 دانشگاه پیام نور مرودشت
فرم کارآموزی
راهنمای ارزشیابی اساتید در سامانه گلستان نیمسال اول 97-96
دریافت فایل نحوه نگارش کار تحقیقی نیمسال اول 97-96
دریافت فرم درج نمره کار تحقیقی نیمسال اول 97-96
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما