كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
اصلاحیه: نحوه ارائه و تاریخ آزمون کار تحقیقی2 نیمسال دوم96-97
تعیین منبع درس اقتصاد صنعتی برای دانشجویان رشته اقتصاد
تغییر ساعت امتحانات میان ترم
تاریخ آزمون کار تحقیقی 1 نیمسال دوم سال 97-96
محل درج نمره کار تحقیقی نیمسال دوم سال 97-96
نحوه نگارش کار تحقیقی نیمسال دوم سال 97-96 دانشگاه پیام نور مرودشت
نحوه ارائه و تاریخ آزمون کار تحقیقی2 نیمسال دوم سال 97-96 دانشگاه پیام نور مرودشت
امتحانات میان ترم نیمسال دوم 97-96 دانشگاه پیام نور مرودشت
راهنمای تصویری ارزشیابی اساتید نیمسال دوم97-96 از تاریخ 97/1/27 الی 97/3/3
برنامه کلاسی دروس عمومی نیمسال دوم 97-96 دانشگاه پیام نور مرودشت
برنامه کلاسی نهایی  نیمسال دوم 97-96 دانشگاه پیام نور مرودشت
برنامه کلاسی نیمسال دوم 97-96 دانشگاه پیام نور مرودشت
فرم کارآموزی
راهنمای ارزشیابی اساتید در سامانه گلستان نیمسال اول 97-96
دریافت فایل نحوه نگارش کار تحقیقی نیمسال اول 97-96
دریافت فرم درج نمره کار تحقیقی نیمسال اول 97-96
نحوه ارائه و تاریخ آزمون کار تحقیقی 2 نیمسال اول 97-96
تاریخ آزمون کار تحقیقی 1 نیمسال اول 97-96
برنامه کلاسی نهایی نیمسال 97-96 پس از خودخوان شدن برخی دروس
لیست مدارک لازم جهت تشکیل پرونده داوطلبین تکمیل ظرفیت مهرماه96
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما