كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
تمدید مهلت تغییر رشته
نکات مهم و ضروری در خصوص امتحانات پایان ترم نیمسال 3971
نحوه نگارش کارتحقیقی2 نیمسال اول سال98-97
محل درج نمره کارتحقیقی2
زمان ارائه کار تحقیقی2
زمان برگزاری امتحان کارتحقیقی 1
امتحانات میانترم دروس دکتر رحمتی
تاریخ امتحانات میانترم نیمسال اول 98-97 دانشگاه پیام نور مرودشت
برنامه کلاسی رشته های الهیات،جهانگردی و کشاورزی و درس فارسی
تغییر تاریخ محل آزمون و کارت آزمون
برنامه کلاسی نهایی نیمسال اول 98-97 دانشگاه پیام نور مرودشت
شرایط و مقررات وام شهریه بانک انصار
اطلاعیه مهم درخصوص تعیین گرایش دانشجویان رشته علوم تربیتی
برنامه کلاسی رشته حقوق و علوم تربیتی نیمسال اول98-97 دانشگاه پیام نور مرودشت
مراحل ثبت نام و تاریخ مراجعه حضوری پذیرفته شدگان ورودی های سال 97
برنامه کلاسی رشته های حسابداری دولتی علوم ورزشی و دروس عمومی نیمسال اول سال 98-97 دانشگاه پیام نور مرودشت
قابل توجه دانشجویان متقاضی وام شهریه
اطلاعیه مهم در خصوص امتحانات پایان ترم 3962 دانشگاه پیام نور مرودشت
آدرس روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرودشت در پیام رسان سروش
محل درج نمره کار تحقیقی نیمسال دوم سال 97-96
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...