كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
اطلاعیه
تاریخ آزمون کار تحقیقی 1 نیمسال اول 97-96

قابل توجه دانشجویان رشته حقوق

آزمون کار تحقیقی 1 رشته حقوق  نیمسال اول 97-96  در تاریخ  30/10/96 (شنبه)

راس ساعت 10 صبح در محل دانشگاه برگزار می گردد.

 

         لازم به ذکر است که تاریخ فوق به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر