كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
تاریخ برگزاری کلاس دروس جدید رشته کشاورزی و شیمی

قابل توجه دانشجویان رشته شیمی و کشاورزی کلاس دروس ذیل در این تاریخها برگزار می گردد:

شیمی عمومی تمام رشته ها:استاد (عمادی) پنج شنبه ها از تاریخ 31/1/96 لغایت28/2/96 ساعت 15:11 9:45

آزمایشگاه شیمی عمومی : استاد (عمادی)  دوشنبه ها از تاریخ 4/2/96 لغایت  25/2/96 از ساعت 17:00 15:30

آزمایشگاه تجزیه 2 : استاد (بهمنی)یکشنبه ها از تاریخ 3/2/96 لغایت 24/2/96 از ساعت 9:30 8

آزمایشگاه تجزیه 1 : استاد (بهمنی)یکشنبه ها از تاریخ 3/2/96 لغایت 24/2/96 از ساعت 9:30   8

آزمایشگاه شیمی فیزیک 2 :استاد (حیدری)  سه شنبه 12/2/96 و 19/2/96 از ساعت 11:15 9:45

آزمایشگاه معدنی 1 : استاد (عمادی) دوشنبه ها از تاریخ 4/2/96 لغایت 25/2/96 از ساعت 15:30 14

آزمایشگاه شیمی عمومی 2 : استاد (عمادی) دوشنبه ها از تاریخ 4/2/96  لغایت   25/2/96  از ساعت  17:00  - 15:30

گرافیک و نقشه خوانی : استاد (بهمنی) یکشنبه ها از تاریخ 3/2/96 لغایت 24/2/96 از ساعت  11:15  -  9:45

آزمایشگاه تجزیه دستگاهی  : استاد (بهمنی)  یکشنبه ها از تاریخ 3/2/96 لغایت 24/2/96  از ساعت  13:00 11:30

روش تجزیه مقادیربسیار کم : استاد (بهمنی) یکشنبه ها از تاریخ 3/2/96 لغایت 24/2/96  از ساعت  12:30 13

تمرین پژوهش  : استاد (عمادی) شنبه ها  از تاریخ9/2/96  لغایت 23/2/96  از ساعت  13:00 11:30

سمینار موضوع روز  : استاد (عمادی)  شنبه ها  از تاریخ9/2/96  لغایت 23/2/96  از ساعت  13:00 11:30

اصول تصفیه آب : استاد (عمادی) پنجشنبه ها  از تاریخ 31/1/96  لغایت 28/2/96  از ساعت 13:00 11:30

کارآموزی تابستانی : استاد (عمادی)  شنبه ها از تاریخ 9/2/96 لغایت 23/2/96 از ساعت 11:00 9:30

 

 

 

 

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما