كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
اطلاعیه
اطلاعیه مهم و فوری (زمان بندی ثبت نام حضوری و مراجعه به دانشگاه جهت دانشجویان جدیدالورود مهر96)
جدول زمان بندی ثبت نام حضوری دانشجویان جدید الورودمهر96
ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ ثبت نام حضوری
1 مهندسی کشاورزی چهارشنبه 96/07/5
2 منابع طبیعی
3 الهیات هرسه گرایش
4 مدیریت دولتی دوشنبه 96/07/10
5 مدیریت صنعتی
6 مدیریت جهانگردی
7 حسابداری
8 حقوق سه شنبه 96/7/11
9 عبلوم تربیتی
10 اقتصاد
11 علوم سیاسی چهارشنبه 96/7/12
12 ادبیات فارسی
13 شیمی
14 تربیت بدنی
15 مترجمی زبان
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر