كوچك يا بزرگ كردن بخش :.رويدادها
سه‌شنبه 3 مهر 1397 آدرس و شماره تماس دانشگاه
آدرس دانشگاه پیام نور مرودشت:خیابان قدس-خیابان راهنمایی و رانندگی-کیلومتر2 جاده دهبید            صندوق پستی:7371884396 

تلفنخانه:9-43340794
شماره مستقیم ریاست:43340803
شماره مستقیم
 مسئول برنامه ریزی کلاسها:043340801
شماره مستقیم
 مسئول مالی:43340804
شماره نمابر:43340805
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر