كوچك يا بزرگ كردن بخش :.رويدادها
یکشنبه 6 اردیبهشت 1394 تکریم ارباب رجوع
دانشجویان،اساتید و مراجعین محترم می توانند از طریق شماره پیامک 30008900000728  و یا از طریق ایمیل
aemady@farspnu.ac.ir نظرات و انتقادات خود را  در خصوص دانشگاه مطرح نمایند. 

جهت ارائه نظر در مورد سطح خدمات دانشگاه می تواتید فرم نظر سنجی زیر را دانلود و پس از تکمیل به پست الکترونیک 
aemady@farspnu.ac.ir  ارسال نمایید.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر