كوچك يا بزرگ كردن بخش :.رويدادها
پنجشنبه 10 اردیبهشت 1394 حضور هفتگی مدیران گروه

برنامه هفتگی مدیران محترم گروه جهت رسیدگی و پاسخگویی به مسائل آموزشی به شرح ذیل جهت اطلاع دانشجویان و اعضای محترم هیأت علمی اعلام می گردد.

ضمناً آدرس حضور مدیران محترم گروه : میدان معلم ـ خیابان همت جنوبی ـ ساختمان دانشگاه پیام نور می باشد.
شماره تلفن ساختمان همت ( 2 ـ 36303231 ـ 071)      
ردیف
اسامی گروهها
ایام حضور مدیران گروه
نام مدیرگروه
1
علوم پایه
دوشنبه و سه شنبه
دکتر محمدرضا باعزت
2
علوم تربیتی و روانشناسی
یکشنبه و سه شنبه
دکتر احمد رستگار
3
ادبیات و زبان های خارجه
سه شنبه و چهارشنبه
دکترمحمود کمالی
4
مهندسی کشاورزی
دوشنبه و پنج شنبه
دکتر شراره نجفیان
5
حقوق و معارف اسلامی
* شنبه و دوشنبه
دکترمحمد قربان زاده
6
هنر و معماری
دوشنبه و چهارشنبه
دکترزهرا برزگر
7
فنی و مهندسی
شنبه و یکشنبه
دکترزهره ابراهیمی
8
مدیریت، حسابداری و اقتصاد
دوشنبه و چهارشنبه
دکتر محمدحسین کمانی
9
علوم اجتماعی
سه شنبه و چهارشنبه
دکترسعید کیاکجوری
 
* ردیف 5 :حضور آقای دکترقربان زاده در ساختمان ساحلی (ساختمان مدیریت) اعلام شده است.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر