كوچك يا بزرگ كردن بخش :.همايش ها
اولین همایش ملی تاریخ فرهنگ وتمدن اسلام و ایران با تمرکز بر علوم انسانی و تحول گرایی
زمان: چهارشنبه 21 مرداد 1394
مكان: دانشگاه شیراز
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای استان فارس در نظر دارد در اسفندماه 94 همایش ملی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران با تمرکز بر علوم انسانی و تحول گرایی در دانشگاه شیراز برگزار نماید جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت http://hicc.shirazu.ac.ir/index.asp مراجعه نمایید.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر