كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
شرایط اخذ وام قرض الحسنه جهت دانشجویان حافظ قرآن

واجدین شرایط دریافت وام

  1. دانشجویانی که دارای گواهی حفظ قرآن کریم از معاونت قرآنی سازمان اوقاف و امورخیریه، سازمان دارالقرآن کریم و معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طی 5 سال گذشته می باشند.
  2. دانشجویانی که در رشته های حفظ مرحله کشوری جشنواره های قرآن و عترت دانشگاه پیام نور حد نصاب امتیاز را کسب می نمایند. (حدنصاب برای برادران 75و خواهران 70 می باشد.)

تبصره: حدنصاب امتیاز کسب شده حداکثر از جشنواره نوزدهم تاکنون معتبر است.

  1. دانشجویانی که موفق به کسب مقام اول تا سوم در دیگر رشته های جشنواره کشوری قرآن و عترت دانشگاه پیام نور گردند.
  2. دانشجویانی که فاقد گواهی حفظ قرآن کریم از سازمان های مذکور باشند و یا در جشنواره قرآن و عترت شرکت نداشته اند لازم است با معرفی استان مربوطه در آزمون داخلی دانشگاه شرکت نموده و در صورت کسب امتیاز لازم از مزایای وام بهره مند گردند.

لازم است این دانشجویان از طریق استان ها به اداره کل فرهنگی و فوق برنامه سازمان مرکزی معرفی شوند.

  1. دانشجویان و فعالان قرآنی که دارای طرح، ابتکار، ایده و فعالیت ویژه ای در زمینه قرآن و عترت باشند.(با تایید اداره کل فرهنگی و فوق برنامه)
  2. دانشجویانی که اقدام به تاسیس کانون قرآن و عترت در مرکز و یا واحد خود نمایند و یکسال فعالیت موثر داشته باشند. (با تایید اداره کل فرهنگی و فوق برنامه)

فرآیند اعطای وام

  • فرآیند اعطای وام بدین شرح می باشد که پس از احراز شرایط توسط مدیریت فرهنگی استان، مدارک مربوطه برای تایید نهایی به اداره کل فرهنگی و فوق برنامه ارسال می شود و پس از آن فرد متقاضی توسط معاون محترم فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی به صندوق قرض الحسنه دانشگاه معرفی می شود.
  • اخذ مجدد وام مذکور توسط واجدین شرایط در سال های آتی منوط به تامین اعتبار مربوطه خواهد بود که متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

میزان اختصاص وام

ردیف

نوع فعالیت

میزان وام

1

حافظان 1 تا 5 جزء(با اولویت جزء 30)

50.000.000ریال

حافظان 5 تا 15 جزء

100.000.000 ریال

2

حافظان 15 تا 30 جزء

200.000.000ریال

3

نفرات اول جشنواره قرآن و عترت دانشگاه(غیر از حفظ)

200.000.000ریال

4

نفرات دوم جشنواره قرآن و عترت دانشگاه(غیر از حفظ)

150.000.000ریال

5

نفرات سوم جشنواره قرآن و عترت دانشگاه(غیر از حفظ)

100.000.000 ریال

6

میزان اختصاص وام به دانشجویان و فعالان قرآنی دارای طرح، ابتکار، ایده و فعالیت ویژه ای در زمینه قرآن و عترت(موضوع بندهای 5 و 6)

100.000.000 ریال

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر